Câu hỏi thảo luận số 2 trang 60, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết giá trị sử dụng và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên này (tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch...)


-  Tài nguyên nước:
 + Giá trị: cung cấp nước sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ); đảm bảo cân bằng sinh thái, điều hòa khí hậu, đảm bảo sự sống và phát triển của giới sinh vật.
 + Cần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước.

- Tài nguyên khoáng sản:
 + Giá trị: cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, xuất khẩu thu ngoại tệ
 + Cần quản lí chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, tránh lãng phí tài nguyên và làm ô nhiễm môi trường (từ khâu khai thác, vận chuyển cho tới chế biến).

- Tài nguyên du lịch:
 + Giá trị: là điều kiện cơ bản để phát triển ngành du lịch, sự phân bố du lịch hiện nay phụ thuộc vào sự phân bố nguồn tài nguyên du lịch
 + Cần bảo tồn và tôn tạo các giá trị tài nguyên du lịch nhân văn. Đối với tài nguyên du lịch tự nhiên cần nâng cao ý thức sử dụng, bảo vệ môi trường và các thành phần tự nhiên.

- Tài nguyên khí hậu:
 + Các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lượng mưa,...) cho phép xác định và khai thác có hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
 + Cần giữ gìn bầu không khí trong lành, tránh gây ỗ nhiễm do các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ,...

- Tài nguyên biển:
 + Cho phép khai thác nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú và đạng; phát triển giao thông vận tải biển, du lịch biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa và sản xuất muối.
 + Cần có những quy định và quản lí chặt chẽ trong việc khai thác, tránh làm ô nhiễm môi trưởng biển.