Câu hỏi thảo luận số 3 trang 60, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng?


* Biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đồng bằng:

- Đối với đất trung du và vùng núi:

+ Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác: làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng...

+ Cải tạo đất hoang, đồi trọc bằng biện pháp nông – lâm kết hợp.

+ Bảo vệ đất gắn với bảo vệ rừng, giữ nguồn nước.

+ Định canh định cư cho đồng bào dân tộc miền núi.

- Đối với đồng bằng:

+ Cải tạo đất bạc màu.

+ Có kế hoạch quản lí chặt chẽ và mở rộng diện tích đất.

+ Tiến hành thâm canh, canh tác hợp lí, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh làm đất bị thoái hóa bạc màu.

+ Chống ô nhiễm đất do chất hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải công nghiệp.