Câu hỏi thảo luận số 2 trang 71, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu hậu quả của phân bố dân cư chưa hợp lí.


Phân bố dân cư chưa hợp lí dẫn đến những tác động tiêu cực như:

- Về kinh tế: phân bố dân cư chưa hợp lí làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng lao động và khai thác tài nguyên; miền núi chiếm ¾ diện tích và có tài nguyên phong phú nhưng dân cư lại thưa thớt gây thiếu lao động cho khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế - xã hội; đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích nhưng lại tập trung 75% dân số, mật độ dân số cao, tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn

=> Ảnh hưởng đến khai thác và sử dụng tài nguyên và lao động.

- Về xã hội: dân cư tập trung đông, mật độ dân số cao ở thành thị gây ra nhiều vấn nạn như ùn tắc giao thông, chênh lệch giàu nghèo, trộm cắp tệ nạn xã hội…

- Môi trường: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, mật độ dân số cao ở thành thị gây sức ép lên tài nguyên – môi trường, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng