Câu 2 trang 72, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 72
Bạn đánh giá: Chưa

Tai sao ở nước ta hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh họa.


- Tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng vì :

  + Tỉ lệ sinh cao hơn tỉ lệ tử.

  + Việt Nam có quy mô dân số lớn, mặt khác cơ cấu dân số trẻ nên số người trong độ tuổi sinh đẻ cao.

- Ví dụ: Năm 2006, dân số Việt Nam là 84,16 triệu người với tỉ lệ gia tăng dân sô tự nhiên là 1,32% thì mỗi năm dân số nước ta tăng thêm 1,111 nghìn người. (84,16 x1,32/100 = 1,111 nghìn người).