Câu hỏi thảo luận số 3 trang 49, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên?


Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hoặc trang 13 và 14.

Lời giải:

Ảnh hưởng kết hợp của gió mùa với hướng các dãy núi đến sự khác biệt về thiên nhiên giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên

* Vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc:

 - Vùng núi Đông Bắc: có vĩ độ cao nhất nước ta, địa hình chủ yếu hướng cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở ra về phía Bắc và phía Đông, đón gió mùa Đông Bắc xâm nhập sâu vào nội địa tạo nên mộti mùa đông lạnh đến sớm và kết thúc muộn.

- Vùng núi Tây Bắc: Cảnh quan bị phân hóa.

+ Vùng núi Hoàng Liên Sơn cảnh quan giống vùng ôn đới núi cao, do ít chịu ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc.

 + Vùng núi thấp phía Nam cảnh quan nhiệt đới ẩm gió mùa.

* Đông Trường Sơn và Tây Nguyên:

- Đông Trường Sơn: 

+ Mùa hạ chịu hiệu ứng phơn nên khô nóng.

+ Mùa đông phần phía bắc chịu ảnh hưởng của gó mùa đông bắc suy yếu.

+ Mưa thu đông, chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

 - Tây Nguyên: Mưa vào mùa hạ, có một màu khô sâu sắc.