Câu hỏi thảo luận trang 51, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,66
Đánh giá: 64
Bạn đánh giá: Chưa

Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?


- Nguyên nhân tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao:

Địa hình nước ta có 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi, khí hậu ở đại hình đồi núi có sự thay đổi rõ nét về nhiệt độ và độ ẩm theo độ cao.

+ Càng lên cao nhiệt độ càng giảm (cứ lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,60C).

+ Càng lên cao độ ẩm và lượng mưa càng tăng, đến một giới hạn nào đó bắt đầu giảm.

=> Sự thay đổi của khí hậu dẫn đến sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khác.

- Sự phân theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên như: khí hậu, đất, sinh vật.