Câu 2 trang 50, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 83
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?


Đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta.

Miền Khí hậu Cảnh quan

Phần lãnh thổ phía Bắc
(từ dãy Bạch Mã trở ra)                                

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
- Nhiệt độ trung bình năm trên 20oC.
- Có mùa đông lạnh với 2-3 tháng nhiệt độ trung bình <18oC (từ 180B trở ra).                  
- Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
- Có 2 mùa: mùa hạ và mùa đông.                        

- Tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa.
- Trong rừng, thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có các loài cây cận nhiệt, cây ôn đới và các loài thú có lông dày như gấu, chồn….
- Ở vùng đồng bằng, vào mùa đông trồng được cả rau ôn đới

Phần lãnh thổ phía Nam
(từ dãy Bạch Mã trở vào)

- Khí hậu cận xích đạo gió mùa.
- Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 25oC.
- Không có tháng nào dưới 20oC.
- Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ.
- Có 2 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa, đặc biệt rõ từ 14oB trở vào.

Tiêu biểu là đới rừng cận xích đạo gió mùa.

- Thành phần loài thuộc vùng xích đạo và nhiệt đới.
+ Trong rừng xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô như các loài cây thuộc họ Dầu.
+ Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đạo như voi, hổ, báo, bò rừng…Vùng đầm lầy có trăn, rắn, cá sấu….