Câu hỏi thảo luận số 1 trang 49, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Át lát Địa lí Việt Nam), nhận xét sựu thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây?


Sự thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành ba dải rõ rệt:

- Vùng biển và thềm lục địa: diện tích lớn gấp ba lần đất liền.

- Vùng đồng bằng ven biển:

+ Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ mở rộng với các bãi triều thấp phẳng, thểm lục địa rộng nông.

+ Đồng bằng ven biển miền Trung hẹp ngang và bị chia cắt, bờ biển khúc khuỷu với thềm lục địa thu hẹp; các dạng địa hình cồn cát, đầm phá, vũng vịnh phổ biến…

- Vùng đồi núi phía Tây.