Câu hỏi thảo luận số 3 trang 62, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,85
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão?

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 62, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 3 trang 62, SGK Địa lí 12.

Dựa vào hình 9.3 ta thấy:

-  Hướng di chuyển của bão: Bão di chuyển vào nước ta theo các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, hầu hết xuất phát từ vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương sau đó đi qua biển Đông và tiến đất liền vào nước ta.

- Tần suất bão: Bão hoạt động mạnh nhất ở khu vực miền Trung nước ta (tần suất lớn nhất từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng), khu vực Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão nhất ( tần suất bão từ 0,3 đến 1 cơn bão/tháng).

- Vùng chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất: Miền Trung.