Câu hỏi thảo luận số 1 trang 64, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,85
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm?


* Vùng thường xuyên xảy ra lũ quét: Ở nước ta lũ quét thường xảy ra ở những lưu vực sông, suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống. (Vùng núi phía Bắc, và vùng núi từ Hà Tĩnh đến Nam Trung Bộ)

* Thời gian xảy ra:

- Ở miền Bắc, lũ quét xảy ra vào các tháng VI – X, tập trung ở vùng núi phía Bắc.

- Suốt dải miền Trung, lũ quét thường xảy ra vào các tháng X – XII.