Câu 1 trang 65, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?


* Có hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta:

- Thứ nhất là tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường:

+ Biểu hiện là sự gia tăng các thiên tai như bão, lụt, hạn hán và biến đổi thất thường về thời tiết khí hậu.

+ Nguyên nhân: khai thác quá mức và không hợp lí các tài nguyên của con người.

- Thứ hai là tình trạng ô nhiễm môi trường:

+ Biểu hiện: ô nhiễm nước, không khí, đất là vấn đề nghiêm trọng.

+ Nguyên nhân: Chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và các chất thải trong tự nhiên ngày càng nhiều.

* Giải thích: Đây là những vấn đề môi trường quan trọng nhất vì nó có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến tất cả hoạt động sản xuất kinh tế và đời sống. Mặt khác, vấn đề môi trường hiện nay đã được xem là vấn đề mang tính toàn cầu chứ không chỉ riêng nước ta. Hằng năm, các thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường cũng để lại nhiều hậu quả về sức khỏe cho con người…