Câu hỏi thảo luận trang 63, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao?


- Đồng bằng sông Hồng là vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân do mưa lớn tập trung diện rộng, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn, mặt đất thấp, xung quanh lại có hệ thống đê bao bọc, dân cư đông đúc với mật độ công trình xây dụng cao nên khó thoát nước.

 - Đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng có ngập lụt diễn ra hằng năm. Nguyên nhân do mưa lớn kết hợp với triều cường.

- Đồng bằng ven biển miền Trung ngập lụt. Nguyên nhân do mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về.