Câu hỏi thảo luận số 2 trang 62, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn?


Nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn:

- Ở đô thị: rác thải, nước thải công nghiệp và sinh hoạt; khói bụi do hoạt động cùa các phương tiện giao thông và khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp đã làm ô nhiễm môi trường không khí.

- Ở nông thôn: chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, lượng dư thừa của phân hóa học, thuốc trừ sâu,...), tiểu thủ công nghiệp làm ô nhiễm môi trường.

- Ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân còn thấp.

- Thiếu công trình xử lí rác thải, công nghệ xử lí chất thải còn yếu kém; thiếu công cụ hỗ trợ người dân bảo vệ môi trường (ví dụ: thiếu thùng rác, nhà WC công cộng ...)