Câu hỏi thảo luận số 1 trang 62, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,78
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của hiện trạng này ở nước ta?


- Nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường:

+ Do hoạt động công nghiệp xả thải các chất độc hại vào môi trường đất, nước, không khí. Hiện nay, hậu quả lớn nhất là gây nên hiệu ứng nhà kính, trái đất đang nóng lên.

+ Rác thải, nước thải sinh hoạt của con người.

+ Hoạt đông khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, nguồn lợi sinh vật, khoáng sản…

- Biểu hiện: Sự gia tăng các thiên tai như bão, lụt, hạn hán và biến đổi thất thường về thời tiết khí hậu.