Câu hỏi thảo luận số 3 trang 93, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, hãy kể tên một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên?


Một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên :

- Trung du miền núi Bắc Bộ có: cánh đồng lúa Điện Biên, Than Uyên, Nghĩa Lộ, Trùng Khánh (Cao Bằng).

- Tây Nguyên có: An Khê, Krông Pach…