Câu hỏi thảo luận trang 163, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có xu hướng giảm trong mấy thập kỉ qua?


- Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật đã tạo ra những dây chuyền công nghệ hiện đại ít sử dụng nguyên nhiên liệu trong sản xuất nên sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng các nguyên liệu và nhiên liệu.

- Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong công nghệ vật liệu: tạo ra những vật liệu mới không có trong tự nhiên, tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới, với những tính năng mới (vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn,..).

- Các tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong công nghệ năng lượng: phát triển theo hướng tăng cường sử dụng các dạng năng lượng hạt nhân, mặt trời, sinh học, địa nhiệt, thủy điện và năng lượng gió.