Câu hỏi thảo luận trang 77, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu khái niệm đô thị hóa.


* Khái niệm: Đô thị hóa là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.