Câu 1 trang 79, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta.


Đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam :

a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp.

* Đô thị hóa diễn ra chậm:

- Thế kỉ thứ 3 TCN, thành Cổ Loa là đô thị đầu tiên ở nước ta.

- Dưới thời phong kiến hình thành nên một số đô thị với chức năng hành chính, thương mại, quân sự: Thăng Long, Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến.

- Thời kì Pháp thuộc hình thành một số đô thị lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.

- Năm 2005, tỉ lệ dân đô thị chiếm 26,9%.

* Trình độ đô thị hóa thấp.

- Các đô thị xuống cấp về cơ sở vật chất, đa số đô thị nhỏ, đời sống vật chất dân cư còn thấp.

- Quá trình đô thị hóa không giống nhau giữa các thời kì và giữa các vùng miền.

+ Thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, các đô thị thay đổi và còn bị tàn phá.
+ Thời kì chống Mĩ (1954 – 1975): Miền Bắc tiến hành xây dựng XHCN gắn với công nghiệp hóa và hình thành một số đô thị :Thái Nguyên, Việt Trì, Vinh… ; miền Nam chính quyền Sài Gòn dùng “ đô thị hóa để dồn dân phục vụ chiến tranh làm tăng số dân đô thị.

- Thời kì 1975 – nay: đô thi hóa diễn ra tích cực hơn.

b. Tỉ lệ dân thành thị tăng

-  Số dân thành thị tăng lên nhanh và liên tục từ 12,9 triệu người (1990) lên 22,3 triệu người (2005).

-  Tỉ lệ dân thành thị cũng tăng lên khá nhanh và liên tục từ 19,5% (1990) lên 26,9% (2005).

-  Tỉ lệ dân thành thị còn thấp so với các nước trong khu vực.

c. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng.

- Số lượng đô thị và số dân đô thị không đều giữa các vùng.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ có số đô thị nhiều nhất (167 đô thị) nhưng chủ yếu là đô thị nhỏ (thị trấn thị xã), số dân số đô thị thấp .
+ Đông Nam Bộ có ít đô thị nhất (50 đô thị) nhưng tập trung nhiều đô thị có quy mô lớn và lớn nhất, số dân đô thị cao cao nhất.
+ Vùng có số dân đô thị cao nhất  là Đông Nam Bộ (6928 nghìn người), gấp 5 lần vùng có số dân đô thị thấp nhất là Tây Nguyên (1368 nghìn người).

- Số thành phố còn quá ít so với mạng lưới đô thị (chỉ có 38 thành phố trong tổng 689 đô thị).