Câu hỏi thảo luận trang 79, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay.


- Ở nhiều thành phố nước ta như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, quá trình đô thị hóa đã dẫn đến nhiều hậu quả như: nạn thiếu việc làm, nghèo đói ngày càng tăng, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, ô nhiễm môi trường, gia tăng các tệ nạn xã hội.

- Ví dụ:

+ Ở Hà Nội, sông Tô Lịch bị ô nhiễm nặng nề do các nguồn nước thải sinh hoạt trong thành phố.

+ Các kênh rạch ở tp Hồ Chí Minh bị ô nhiễm đen và bóc mùi hôi thối.

+ Hồ Tây gần đây bị ô nhiễm nghiêm trọng làm cá chết nổi trắng mặt hồ.

+ Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

+ Nạn thất nghiệp gia tăng.

+ Xuất hiện các khu nhà ổ chuột với điều kiện sống nghèo nàn, tồi tàn, dịch bệnh tràn lan (sốt xuất huyết).