Câu hỏi thảo luận trang 89, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 10.4 và kiến thức trong bài, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc.

Câu hỏi thảo luận trang 89, SGK Địa lí 11.

Dân cư phân bố không đều:

* Giữa phía Đông và phía Tây kinh tuyến 1000Đ:

- Dân số tập trung chủ yếu ở phía Đông kinh tuyến 1000Đ:

+ Trên các đồng bằng châu thổ phía Đông có mật độ dân số trên 100 người/km2và từ 50 -100 người/km2

+ Phía Đông tập trung các thành phố đô thị triệu dân (Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân…)

⟹ Nguyên nhân: Vùng đồng bằng đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu thuận lợi, vị trí địa lí và giao thông dễ dàng cho giao lưu phát triển kinh tế - xã hội.

- Vùng miền núi phía Tây kinh tuyến 1000Đ, dân cư thưa thớt, mật độ dân số dưới 1 người/km2. Riêng vùng phía Bắc SN. Tây Tạng có mật độ dân số từ 1 -50 người/km2, trong lịch sử đây là con đường tơ lụa và ngày nay được xây dựng tuyến đường sắt chạy qua.

⟹ Nguyên nhân: Địa hình đồi núi giao thông khó khăn, khí hậu lục địa khắc nghiệt khô hạn, không thuận lợi cho phát triển kinh tế -xã hội.

  * Giữa thành thị - nông thôn:

- Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn (hơn 60%).

- Năm 2005, số dân thành thị là 37%, số dân thành thị đang tăng lên nhanh.