Câu 1 trang 90, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Câu 1 trang 90, SGK Địa lí 11.

Lập bảng so sánh đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Miền Đông

Miền Tây

- Đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ

- Đồng bằng Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

- Các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.

- D. Himalaya, D. Côn Luân, D. Thiên Sơn, D.Nam Sơn.

- Sơn nguyênTây Tạng, bồn địaTứ Xuyên, Tarim, Duy Ngô Nhĩ.

 - Nhiều hoang mạc và bán hoang mạc: Hoang mạc Tacla Macan, Alaxan.