Câu 1 trang 90, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,84
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.


Lập bảng so sánh đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Miền Đông

Miền Tây

- Đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ

- Đồng bằng Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

- Các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.

- D. Himalaya, D. Côn Luân, D. Thiên Sơn, D.Nam Sơn.

- Sơn nguyênTây Tạng, bồn địaTứ Xuyên, Tarim, Duy Ngô Nhĩ.

 - Nhiều hoang mạc và bán hoang mạc: Hoang mạc Tacla Macan, Alaxan.

 

Các bài khác