Câu 2 trang 90, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 86
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.


Những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc

Miền

Miền Đông

Miền Tây

Thuận lợi

-  Nông  nghiệp:

+  Đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào ⟹ phát triển nền nông nghiệp, đặc biệt là cây lương thực.

+ Khí hậu chuyển từ cận nhiệt đới gió mùa sang ôn đới gió mùa, có lượng mưa lớn thuận lợi để phát triển và đa dạng cây trồng vật nuôi.

+ Có nhiều sông lớn như Hoàng Hà, Trường Giang... cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

- Công nghiệp:

+ Địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào thuận lợi xây dựng các công trình, nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp..

+ Nhiều kim loại màu, quặng sắt, than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên... phát triển công nghiệp khai khoáng, luyện kim, hóa chất, năng lượng…

- Nông nghiệp:

+ Diện tích rừng lớn, còn nhiều rừng giàu, thuận lợi phát triển lâm nghiệp.

+ Có nhiều đồng cỏ thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi gia súc lớn.

- Công  nghiệp:

+ Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, sắt... ⟹ phát triển nhiều ngành công  nghiệp (khai khoáng, luyện kim, hóa chất, năng lượng…)

+ Thượng nguồn các sông lớn ⟹ nguồn thủy năng dồi dào.

Khó khăn

- Vùng đồng bằng dễ ngập lụt vào mùa mưa.

- Khí hậu lục địa khắc nghiệt, khô hạn.

- Giao thông khó khăn.