Đề 3, trang 16, sgk Ngữ Văn 12, tập 2

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Anh chị hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến của nhà văn Pháp La Bơ- ruy- e: "Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa: đó là một cuốn sách hay và do 1 nghệ sĩ viết ra"


Mở bài:

- giới thiệu văn học có nhiều chức năng, trong đó có chức năng giáo dục.

- giới thiệu và trích nhận định của nhà văn Pháp

Thân bài: 

- Giải thích ý kiến của nhà văn Pháp: ý kiến nhấn mạnh vai trò giáo dục của tác phẩm, nó giúp " nâng cao tinh thần", " gợi những tình cảm cao quý và can đảm" trong mỗi người

- Chứng minh qua một số tác phẩm đã học, đã đọc

- Bình luận: ý kiến khẳng định tiêu chí để đánh giá một tác phẩm hay là giá trị giáo dục, ý kiến này đúng. Nhưng tùy khả năng của học sinh, có thể đề cập đến giá trị nhận thức, giá trị thẩm mĩ của tác phẩm văn học bên cạnh giá trị giáo dục của tác phẩm 

Kết bài

 Đánh giá vai trò quan trọng của ý kiến