Câu 1, trang 41,sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 79
Bạn đánh giá: Chưa

. Bố cục:

- Phần 1: Đầu …. “không ai chối cãi được.”: Khẳng định quyền con người và quyền các dân tộc.

- Phần 2: Tiếp…”phải được độc lâp!.”: Tố cáo tội ác của thực dân Pháp. Bác bỏ luận điệu dối trá của thực dân Pháp và xóa bỏ tất cả đặc quyền của chúng trên đất nước ta.

- Phần 3: Còn lại: Lời tuyên ngôn và ý chí bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc ViệtNam