Câu hỏi nâng cao, bài 1 Địa lí 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những sự kiện để chứng tỏ rằng nước ta đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.


Những sự kiện để chứng tỏ rằng nước ta đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

- Từ đầu năm 1995, Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa mối quan hệ.

- Từ tháng 7 - 1995, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN.

- Nước ta cũng đang trong lộ trình thực hiện các cam kết của AFTA (khu vực mậu dịch tự do ASEAN), tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đẩy mạnh quan hệ song phương và đa phương.

- Tháng 1 - 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).