Bài 1 Trang 156 SGK Lịch sử 12. Chứng minh : chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí hiệp định Giownevow năm 1954 , chaasm dứt chieesn tranh xâm lược Đông Dương.

Trung bình: 4,78
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương.


- Cả Pháp và Mĩ đều hi vọng vào kế hoach Nava, tuy nhiên Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch này. Đây là quân bài cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

- Phá vỡ được tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương,nơi được ví là  “pháo đài bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp.

- Đây là trận đánh được quân và dân ta chuẩn bị chu đáo về cả vật chất lẫn tinh thần 

- Với Thắng lợi quân sự quyết định là chiến dịch Điện Biên Phủ đã quyết định đến thắng lợi ngoại giao trên bàn đàm phán, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ.

⟹ Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta, góp phần quyết định vào thắng lợi trên bàn đàm phán ở Hội nghị Giơnevơ.