Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 81
Bạn đánh giá: Chưa

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25°C?


- Tích số KH2O = [H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước.

- Ở nhiệt độ xác định (25oC) KH2O = [H+].[OH-]= 1,0.10-14 = const

Tuy nhiên KH2O  thường được dùng trong các phép tính, khi nhiệt độ không khác nhiều so với 25oC.