Bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11. Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi vào một lượng dư dung dịch

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.


Khi dẫn dòng khí từ từ đi vào dung dịch AgNO3/NH3 thì axetilen tác dụng với AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa màu vàng nhạt:

    CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

- Hỗn hợp khí còn lại là metan và etilen. Dẫn vào dung dịch nước brom thì etilen sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, làm cho dung dịch nhạt màu:

    CH2=CH2 + Br2 (dd màu nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br ( dd không màu)

- Còn metan không có phản ứng nào.