Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 11. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 242
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.


- Pha sáng trong quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

- Nơi diễn ra: đĩa tilacôit của lục lạp.

- Điều kiện xảy ra pha sáng: có ánh sáng.