Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 
e)  f) 

 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g)