Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính : 

a)  b) 
c)  d) 

 


a) 

+) Đặt ta có 

+) Khi đó 

b) 

+) Đặt ta có 

+) Khi đó 

c) 

+) Đặt ta có 

+) Khi đó 

d) 

+) Đặt ta có .

+) Khi đó 

+) Tính  :

  • Đặt ta có 
  • Khi đó 

+) Vậy