Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 

 


a) 

b) 

c) 

d)