Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Tính  bằng hai phương pháp:

a) Đổi biến số  

b) Tính tích phân từng phần.


Xét 

a) Đổi biến số :

  • Đặt ta có 
  • Đổi cận : 
    x 0                  1
    u 1                  0
  • Khi đó 

b) Tích phân từng phần :

  • Đặt ta có 
  • Khi đó