Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

a) z=1-πi ; b) z=2-i ;
c) z=22 ; d) z=-7i.

 


a) z=1-πi 

  • Phần thực : a=1.
  • Phần ảo : b=-π.

b) z=2-i 

  • Phần thực : a=2.
  • Phần ảo : b=-1.

c) z=22=22+0i

  • Phần thực : a=22.
  • Phần ảo : b=0.

d)  z=-7i=0-7i

  • Phần thực : a=0.
  • Phần ảo : b=-7.