Bài 2 trang 162 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex – 1 – in.


- Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex – 1 – in do có kết tủa vàng xuất hiện

- Cho KMnO4  vào ở nhiệt độ thường chất nào làm mất màu là stiren. Đun nóng dd KMnO4 chất nào làm mất màu là toluen, còn lại không có hiện tượng gì là benzen