Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 11. Từ không khí, than, nước và các chất xúc

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.


 

Không khíChưng cất phân đoạnN2, O2H2Ođiện phân màng ngănH2Xt,p,to NH3N23000oC+O2NO+O2NO2+O2, +H2OHNO3+ NH3NH4NO3

PTHH: 

2H2OĐpmn 2H2+O23H2+N2 to,p,xt 2NH3N2 +O23000oC 2NO2NO +O2 → 2NO24NO2+O2+ 2H2O → 4HNO3HNO3+NH3NH4NO3