Bài 3 trang 115 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 625
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng.

b) Tách một phân tử hidro từ phân tử propan.

c) Đốt cháy hexan


a) CH3-CH2-CH3 +Cl2 as(1:1)CH3-CH2-CH2Cl CH3-CHCl-CH3   +HClb) CH3-CH2-CH3 t°,xt CH2=CH-CH3 +H2c) C6H14 + 192O2 t° 6CO2 + 7H2O