Bài 7 trang 116 SGK Hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn...

Trung bình: 4,68
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.C3H8 B. C5H10
C. C5H12 D. C4H10

Gọi công thức của ankan là CnH2n + 2 ⇒ MCnH2n+2=14n+2

Ta có : nCO2 = 5,622,4 = 0,25 (mol)

CnH2n+2    +  3n+12 O2 to  nCO2 + (n+1)H2O

 0,25/n                                                  0,25mol

Mankan = mn(số mol) =3,60,25n = 14,4n =14n+2n=5

Vậy công thức của ankan  là C5H12