Bài 3 Trang 97 SGK Lịch sử 12. ,Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 -1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 -1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh


BÀI CA CÁCH MẠNG – Đặng Chính Ký

“Bài ca cách mạng” sau:

“Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước

Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên

Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi….

Không có lẽ ta ngồi chịu chết

Phải cùng nhau kiên quyết một phen

Tổng này, xã nọ kết liên

Ta hò, ta hét, thét lên thử nào….”