Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB'D'.


                              

+) Ta có Vkhi hp=dA,A'B'C'D'.SABCD

+) Ta thấy rằng : VA.A'B'D'=VB'.ABC=VC.B'D'C'=VD'ADC=13dA,A'B'C'D'.12SABCD=16Vkhi hp.

VACB'D'=Vkhi hp-4VA.A'B'D'=Vkhi hp-4.16Vkhi hp=13Vkhi hp

Vkhi hpVACB'D'=3.