Bài 4 trang 135 SGK Hóa học 11. Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 88
Bạn đánh giá: Chưa

Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

A. Butan      B. Isobutan     C. Isobutilen      D. Pentan


CH2=CH-CH=CH2+H2t°CH3-CH2-CH2-CH3

Đáp án A