Bài 1 trang 135 SGK Hóa học 11. Thế nào là ankadien, ankadien liên hợp? Viết công thức cấu tạo...

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 1802
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là ankađien, ankađien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các ankađien liên hợp có công thức phân tử C4H6,C5H8.


- Ankadien là hidrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi C=C trong phân tử

- Ankadien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn gọi là ankadien liên hợp.

CTPT CTCT Tên gọi
C4H6 CH2=CH-CH=CH2 But-1,3-đien
C5H8 CH2=CH-CH=CH-CH3 Penta - 1,3 -đien

CH2=C  -CH=CH2           CH3

2-metyl-1,3-đien