Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

a) 1325<1332; b) 763>736.

 


Kiến thức:

Chú ý: 

  • Nếu  a>1 thì aα>aβ khi và chỉ khi α>β.
  • Nếu  a<1 thì aα>aβ khi và chỉ khi α<β.

a) Ta có a=13<1 và 25>321325<1332   ( đpcm).

b) Ta có a=7>1 và 63>36763>736     (đpcm).