Bài 6 trang 145 SGK Hóa học 11. Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 870
Bạn đánh giá: Chưa

Trong số các ankin có công thức phân tử C5Hcó mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNOtrong NH3

A. 1 chất

B. 2 chất

C. 3 chất

D. 4 chất


CHC-CH2-CH2-CH3CH3-CC-CH2-CH3CHC-CH-CH3                  CH3

Công thức (1) và (3) có liên kết ba đầu mạch nên có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3

CHC-CH2-CH2-CH3+AgNO3 +NH3CAgC-CH2-CH2-CH3                                                                                                              +NH4NO3CHC-CH-CH3 + AgNO3 +NH3CAgC-C H-CH3 + NH4NO3                 CH3                                                                       CH3

=> có 2 chất

Đáp án B