Bài 3 trang 216 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.


Hành tinh là một thiên thể lớn, quay quanh Mặt Trời; vệ tinh là một thiên thể nhỏ quay quanh hành tinh.