Bài 7 trang 216 sgk vật lí 12

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Thiên hà là gì? Đa số thiên hà có dạng cấu trúc nào? Nêu những thành viên của thiên hà.


Thiên hà là một hệ thống gồm nhiều loại sao và tinh vân. Đa số các thiên hà có dạng hình xoắn ốc. Các thành viên của một thiên hà gồm các sao (sao, sao kềnh, sao chắt, sao đôi, sao mới, sao siêu  mới), các punxa, các lỗ đen và các tinh vân.