Bài 8 trang 216 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Ngân Hà có hình dạng gì ? Hệ Mặt Trời ở vị trí nào trong Ngân Hà?


Thiên Hà của chúng ta gọi là Ngân Hà. Nó có dạng hình xoắn ốc. Mặt Trời nằm trên mặt phẳng vuông góc với trục Ngân Hà và cách trục khoảng  bán kính.