Bài 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d′ lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và từ ảnh A′B′ của nó tới quang tâm O của thấu kính (h.54). Công thức thấu kính là 1d+1d'=1f.

Bài 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

a) Tìm biểu thức xác định hàm số d'=φd).

b) Tìm limdf+φd,limdf-φd và limd+φd. Giải thích ý nghĩa của các kết quả tìm được


a. Từ hệ thức 1d+1d'=1f suy ra d'=φd=fdd-f

b.

  limφd=limdf+fdd-flimdf+fd=f2>0limdf+d-f=0, d-f>0   limdf+fdd-f=+

Ý nghĩa: nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của nó dần tới dương vô cực

lim      df-φd=limdf-fdd-f     limdf-fd=f2>0     limdf-d-f=0, d-f<0 suy ra limdf-fdd-f

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d  luôn nhỏ hơn  f thì ảnh của nó dần tới âm vô sực 

  lim     d+φd=limd+fdd-f=limd+f1-fd=f

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB ở xa vô cực so với thấu kínhthì ảnh của nó ở ngay trên tiêu diện ảnh (mặt phẳng qua tiêu điểm ảnh  F' và vuông góc với trục chính).