Bài 14: Lực hướng tâm

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 14: Lực hướng tâm SGK Vật Lý lớp 10

I. Lực hướng tâm

1.Định nghĩa: Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

2. Công thức : Fht = maht = mv2r  =  mω2r

II. Chuyển động li tâm

Trong chuyển động tròn của một vật, khi lực ma sát nghỉ cực đại không đủ lớn để đóng vai trò của lực hướng tâm, lúc này vật trượt trên mặt tiếp xúc rồi văng ra theo phương tiếp tuyến quỹ đạo. Chuyển động này gọi là chuyển động li tâm.