Bài 25: Động năng

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 25: Động năng SGK Vật Lý lớp 10

I. Khái niệm động năng

1. Năng lượng

  • Mọi vật xung quanh ta đều có mang năng lượng.
  • Khi mọi vật tương tác với các vật khác thì giữa chúng có thể có trao đổi năng lượng.

2. Động năng 

  • Dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động gọi là động năng. Động năng có đơn vị là jun.

II. Công thức tính động năng

  • Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng (kí hiệu Wđ) mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức Wđ = 12.mv2.

III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

  • Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công, ta có:

                              A = 12mv22 – 12mv12.

  • Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng và ngược lại.